btw-id: NL001301266B71

Onder de 18 geen alcohol                sinds 1981 

 handelsregister: 20042022 

Wijnkoperij R.J. Zwiers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
contactgegevens:
 
Zie onder 'over ons' en 'contact' op deze site.
 
persoonsgegevens die wij verwerken
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- voorletters/voornaam en achternaam
- geslacht 
- adresgegevens 
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres 
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 
met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
 
- het afhandelen van uw betaling
- het bij u afleveren van bestellingen
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- het contact per e-mail of telefoon indien nodig voor aflevering of advies
- het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
 
 
bewaren persoonsgegevens
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
delen van persoonsgegevens met derden
 
Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dus bijvoorbeeld aan onze vervoerder en de belastingdienst.
 
cookies of vergelijkbare technieken
 
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 
beveiliging persoonsgegevens
 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.